Życzenia świąteczne

Wszystkim naszym Klientom i Kontrahentom z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy miłości, spokoju i wytchnienia!

Niech to będzie magiczny czas spędzony w gronie najbliższych.

Radosnych Świąt!

Zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż z dniem 28 grudnia 2018r. nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych określonych w umowie oraz Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej ,,Regulamin”). Niniejsza modyfikacja umowy i Regulaminu wynika ze zmiany przepisów prawa, tj. wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.
Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) wskazujemy, iż w umowie oraz Regulaminie dokonane zostały następujące zmiany:
W treści umowy wprowadzone zostały następujące zmiany:
• w § 4 zmieniono ust. 1 – 11 oraz dodano ust. 12 – 14.

W treści Regulaminu natomiast wprowadzone zostały następujące zmiany w poniższych postanowieniach:
• w § 1 ust. 2 zmieniono definicję umowy;
• w § 4 zmieniono ust. 1 oraz dodano ust. 9 i 10;
• w § 5 zmieniono ust. 1;
• w § 16 zmieniono ust. 2 lit. e);
• w § 17 zmieniono ust. 8;
Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, przy czym Dostawcy usług przysługuje zwrot przyznanej ulgi (art. 60a ust. 3 pkt 1 wskazanej ustawy). Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 28.12.2018 r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
Z treścią nowych wzorców mogą się Państwo zapoznać pod linkiem:
GTnet UMOWA + oświadczenia
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

PROMOCJA LETNIA

Wybierz dowolną prędkość i płać tylko 9,90 zł przez pierwsze 3 miesiące.